Elements by SWAROVSKI

Sort by
Set Swarovski Crystal

Set with 5 small crystals SWAROVSKI.

Set Swarovski Blue

Set with 5 small crystals SWAROVSKI.

Set Swarovski Pink

Set with 5 small crystals SWAROVSKI.

Set Swarovski Golden

Set with 5 small crystals SWAROVSKI.

Set Swarovski Red

Set with 5 small crystals SWAROVSKI.

Heart Swarovski Fuchsia

A fine crystal SWAROVSKI in light purple color.

Heart Swarovski Golden

A fine crystal SWAROVSKI in golden color.

Heart Swarovski Pink

A fine crystal SWAROVSKI in light pink color.

Heart Swarovski Red

A fine crystal SWAROVSKI with rich red color.

Heart Swarovski Crystal

A fine crystal SWAROVSKI in shining crystal color.

Star Swarovski Crystal

A fine crystal SWAROVSKI in shining crystal color.

Butterfly Swarovski Crystal

A fine crystal SWAROVSKI in shining crystal color.

Редакторът на медальони ще се отвори всеки момент. Ако сте го затворили, може да го отворите отново.